Menu

Soutěžní úspěchy

Stále inovované učební osnovy i moderní prvky ve výuce se odrážejí ve výborných umístěních žáků v celostátních soutěžích. Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách v soutěžích jako jsou například Řemeslo Vysočiny, KOVO JUNIOR nebo České ručičky.

V soutěži „Řemeslo Vysočiny 2023“ opět excelovali naši žáci

V soutěži „Řemeslo Vysočiny 2023“ opět excelovali naši žáci

Ve druhé polovině března žáci Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš a SOŠ Jana Tiraye poměřili síly v krajské soutěži „Řemeslo Vysočiny 2023“.

Soutěž je zaměřená na soustružení a frézování a zúčastnilo se jí 14 vybraných žáků ze sedmi středních škol kraje Vysočina.

Ve dvoudenním klání uspěli žáci 3. ročníku učebního oboru Obráběč kovů ze SOŠ J. Tiraye Aleš Kindler a Radek Křivánek, kteří svoji praktickou výuku vykonávají ve Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš. Ve velmi silné konkurenci v kategorii jednotlivců obsadil Aleš Kindler 1. místo a tímto úspěchem se kvalifikoval na celostátní soutěž CECH KOVO ČR. Radek Křivánek obsadil 3. místo. Společně se pak tito žáci umístili na 1. místě v kategorii družstev.

Úkolem soutěžících bylo ve stanoveném čase vyrobit podle výkresové dokumentace dva obrobky (soustruh, frézka). V teoretické části pak měli za úkol proměřit určený obrobek, rozměry zapsat do protokolu a vyhodnotit jeho shodu či neshodu s výkresem. Kromě toho museli žáci také prokázat i základní teoretické znalosti ze svého učebního oboru.

Je to úspěch nejen pro výše jmenované borce, ale také pro jejich vyučující na SOŠ J. Tiraye a mistry při praktické výuce v PBS.

Kluci gratulujeme a Aleši, držíme palce v celostátním kole!

Celorepublikové kolo soutěže KOVO Junior 2022.

Celorepublikové kolo soutěže KOVO Junior 2022.

První místo v týmové soutěži a individuální šesté místo. To je úspěch, který přivezl student Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš Daniel Pávek z celorepublikového kola soutěže KOVO Junior 2022, kam postoupil po úspěšném absolvování krajského kola této soutěže.

Danieli, v dubnu jste se zúčastnil celorepublikového kola soutěže KOVO Junior 2022. Jak jste se k této soutěži dostal a jak probíhala příprava na ni?

Do celorepublikového kola jsem se dostal díky tomu, že jsem se na předchozím krajském kole KOVO Junior umístil na druhém místě a tím si zařídil postup do celostátního kola.

Na soutěž jsem se připravoval v rámci praktické výuky na SPV PBS Velká Bíteš, kde jsem s mistry odborného výcviku už 2 měsíce dopředu trénoval.

Můžete nám přiblížit, jak soutěž probíhala a jak se Vám v ní dařilo?

Soutěž se skládala z praktické a teoretické části. Ráno jsme začali teoretickou část, ve které byl asi hodinový test a měření předem připravených obrobků. V praktické části jsme měli vyrobit kus, složený ze soustružnické a frézařské práce. Na jeho zhotovení jsme měli 4 hodiny.

V teoretické části se mi dařilo dobře, v praktické taky, až na jednu chybu, která mě stála 30 bodů.

Podařilo se Vám vybojovat týmové první a individuální šesté místo, což je skvělý úspěch. Jste s výsledkem spokojený, byla pro vás účast v soutěži přínosná?

S výsledkem jsem spokojený a účast pro mě byla určitě přínosná, protože jsem se mohl podívat na jinou školu a promluvit si se studenty z celé České republiky.

Studujete studijní obor Obráběč kovů na SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Co Vás na škole nejvíc baví a čemu byste se chtěl do budoucna věnovat?

Na škole mě nejvíce baví programování a praktická výuka, kde si můžu všechny teoretické věci rovnou vyzkoušet v praxi. Do budoucna bych se chtěl více věnovat programování CNC strojů a celkově pracím na moderních CNC strojích

Umíte si představit po ukončení studia pracovat u nás v První brněnské strojírně? Co by Vás na práci u nás lákalo nejvíc?

Ano, určitě umím. Lákala by mě konkrétně divize letecké techniky z důvodu moderního a pro mě zajímavého pracoviště.

PBS tento Váš úspěch v soutěži ocenila poukázkou v hodnotě 5.000 Kč, jak plánujete tyto peníze utratit?  

Zaplatím si část autoškoly, kterou aktuálně dělám.

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ „ČESKÉ RUČIČKY“ O NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ 2018 V ČR

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ „ČESKÉ RUČIČKY“ O NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ 2018 V ČR

Ve dnech 18. až 20. 4. 2018 uspořádala VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou celostátní soutěž žáků učebního oboru obráběč kovů, zaměřenou na soustružení.

Vyhlašovatelem této soutěže byl CECH KOVO ČR. Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky. Hlavním cílem akce je jednak podpora rozvoje řemesel ale také ocenění talentovaných žáků. Posláním této přehlídky je zároveň zvýšit povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi a jejich rodiči, ale i v očích celé veřejnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků z 10 krajů celé ČR.

V této velice těžké a náročné soutěži vybojoval Jakub Chytka velmi pěkné 2. místo. Je to obrovský úspěch být 2. nejlepším žákem – Obráběčem kovů v celé ČR. Potvrzuje to šikovnost našich učňů a kvalitu mistrů našeho Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš i učitelů SOŠ J. Tiraye.

KOVO Junior 2018

KOVO Junior 2018

V březnu se zúčastnili dva žáci učebního oboru Obráběč kovů Střediska praktického vyučování PBS regionální soutěže odborných dovedností KOVO Junior 2018.

V silné konkurenci osmi škol ze tří krajů obsadili naši žáci Jakub Chytka ze třetího a Roman Kroutil z druhého ročníku v jednotlivcích 1. a 2. místo.

V soutěži družstev si tak SPV PBS odvezlo z Chotěboře v oboru soustružení a frézování nádherné 1. místo.

Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Jakubovi Chytkovi přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole soutěže České ručičky "O nejlepšího obráběče ČR" a držíme palce, ať si ze Žďáru nad Sázavou přiveze další vítězství.

O PUTOVNÍ POHÁR GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PBS VELKÁ BÍTEŠ, A. S.

O PUTOVNÍ POHÁR GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PBS VELKÁ BÍTEŠ, A. S.

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš každoročně vyhlašuje pro žáky 2. a 3. ročníku učebního oboru profesně odbornou soutěž o nejlepšího obráběče SPV PBS Velká Bíteš.

Soutěž je zaměřena na praktickou činnost, tedy výrobu součásti dle výkresové dokumentace na soustruhu a frézce.

Cílem soutěže je ověřit znalosti a dovednosti získané v odborném výcviku, podporovat soutěživost žáků a ocenit nejlepšího žáka v ročníku.

První tři žáci z každého ročníku obdrží diplom s finanční odměnou a vítězové putovní pohár od generálního ředitele PBS Velká Bíteš, a. s.

O nejlepšího obráběče kovů SPV PBS Velká Bíteš 2017

O nejlepšího obráběče kovů SPV PBS Velká Bíteš 2017

6. ročník soutěže, která pravidelně probíhá pod hlavičkou společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. pro žáky Střediska praktického vyučování již zná své vítěze.

S úkolem vyrobit součástku dle výkresu ve stanoveném čase se v průběhu dvou prosincových dnů 6.-7.12.2017 nejlépe vypořádali žáci 2. ročníku:
1. místo: Kroutil Martin, 2. místo: Plecitý Vojtěch, 3. místo: Benčík Tomáš
a v druhém termínu tedy 12.-13.12.2017 žáci 3. ročníku:
1. místo: Chytka Jakub, 2. místo: Kunčík Lumír a 3. místo: Musil Dušan.

Celostátní soutěž "České ručičky"

Celostátní soutěž "České ručičky"

V 7. ročníku celostátní odborné soutěže KOVO JUNIOR 2017 se žák našeho Střediska praktického vyučování Petr Veverka zúčastnil finále v Chomutově, kde obsadil v oboru OBRÁBĚČ KOVŮ 10. místo.

Řemeslo Vysočiny 2017

Řemeslo Vysočiny 2017

Středisko praktického vyučováním PBS Velká Bíteš vychovává zručné obráběče kovů. To potvrzuje i skvělé umístění našich žáků v krajské soutěži "Řemeslo Vysočiny 2017", kde jsme v soutěži družstev vyhráli a Jakub Vochván obsadil krásné 3. místo a Petr Veverka ještě lepší 2. místo v soutěži jednotlivců.

Mezinárodní soutěž odborných dovedností

Mezinárodní soutěž odborných dovedností

V mezinárodní soutěži odborných dovedností učebního oboru OBRÁBĚČ KOVŮ si diplom za 3. místo donesl z Vyškova Martin Šrámek, žák Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš.