Menu

Výroční zprávy o činnosti SPV PBS Velká Bíteš

Ve výročních zprávách naleznete základní údaje o školském zařízení, personální obsazení SPV a organizaci školního roku. Dozvíte se více o aktivitách a prezentaci SPV na veřejnosti. Získáte přehled o vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování osobních ochranných pomůcek i základních údajích o hospodaření SPV v několika uplynulých letech.

Naši učni