Menu

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš

V PBS Velká Bíteš funguje vlastní podnikové učiliště, které přispívá k zajištění kvalifikovaných pracovníků v rozvíjející se výrobě a slouží pro výchovu učňů již od roku 1964. Od 1. 9. 2008 se Středisko praktického vyučování stalo samostatným právním subjektem pod názvem Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš.

O nás

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zajišťuje praktickou výuku žáků Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš pro tříletý učební obor Obráběč kovů - universální obrábění a od roku 2010 i výuku žáků čtyřletého studijního oboru Mechanik - seřizovač. Výuka probíhá na obráběcích strojích v prostorách PBS Velká Bíteš. V posledních letech středisko zaznamenává slibný nárůst zájmu o studium. Důvodem je nejen kvalitní a profesionální výuka, ale i skutečnost, že žáci i jejich rodiče vidí v technickém vzdělání perspektivu.

V rámci realizace projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly učebny nově vybaveny měřidly, soustruhem CNC a dalšími pro výuku potřebnými nástroji. Se všemi žáky/zákonnými zástupci se uzavírají smlouvy o setrvání v pracovním poměru. PBS Velká Bíteš tak umožňuje žákům po vyučení pracovní uplatnění.

[Více o PBS]