Menu

Projekty z ESF

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

První brněnská strojírna Velká Bíteš a Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš se zapojily do projektů spolufinancovaných z Evropských sociálních fondů.

Realizované projekty

Operační program:
Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání
Název projektu:
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Doba realizace:
Září 2013 — červen 2015
Cíl projektu:
Vzbudit zájem žáků základních škol pro studium technických oborů.
Operační program:
Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání
Název projektu:
Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce
Doba realizace:
Listopad 2009 — květen 2012
Cíl projektu:
Rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

Partnerské projekty

Operační program:
Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání
Název projektu:
Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye
Doba realizace:
Listopad 2009 — březen 2012
Cíl projektu:
Podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš.